Paroles du morceau "Idantité"

Lavwa dèyè :

Manman i wouj, manman i nwè, manman i ver, manman i ka siyalé

 

 

Lavwa :

 

Siyalé yo mi tras faraon-an, siyalé yo mi tras sé wayom-lan

 

Woy manman man di’w mi ou mi mwen, siyalé yo nou anvi fè dimen

 

Woy manman man di’w mi ou mi mwen, siyalé sa nou yé, siyalé sa nou lé

 

Jean KINA manman i ka siyalé, Jean-Jacques DESSALINES manman ki siyalé

 

San-an ki koulé manman i ka siyalé, balan lavi-a manman i ka siyalé

 

Ras-la soufè manman i ka siyalé, Afritjen o konba manman i ka siyalé

 

Fey korosol-la pa sa konsolé mwen, mi lespérans-lan man mété’y an latè-a

 

Victor LESSORT yo dépòté’y a Fresnes, nonm-lan ka soufè nonm-lan ka siyalé

 

Siyalé Manville, siyalé DÉSIRÉ, en vérité manman yo siyalé

 

Siyalé yo siyalé FERDINAND, siyalé yo siyalé CABORT-MASSON

 

L’AGEM siyalé, MALSA ka siyalé, PRÉCHÈ ka siyalé, LATRÉNEL ka siyalé

 

Siyalé yo mi tras kalennda-a, danmyé ka siyalé, kannaval ka siyalé

 

Siyalé yo mi tras faraon-an, siyalé yo mi tras sé wayom-lan

 

Woy manman man di’w mi ou mi mwen, siyalé sa nou yé, siyalé sa nou lé

 

Siyalé yo DÉZORMO i siyalé, siyalé yo KANNIGWÉ ka siyalé

 

BÒKANNAL siyalé, FOS POPILÈ siyalé, 2009 siyalé, le MIR ka siyalé

 

Woy manman lé parti ka siyalé, siyalé yo laditel ka siyalé   

 

Victor LESSORT yo dépòté’y a Fresnes, nonm-lan ka soufè nonm-lan ka siyalé